Datatilsynet (7)

Hver år henvender 8.000 seg til Slettmeg.no for å få fjernet noe fra nett. I kjølvannet av EU-dommen i 2014 har Google fjernet 15.000 oppføringer i Norge alene.

Når du leser norske nettaviser er i snitt 43 ulike selskaper inne og registrerer hva du gjør. Kunnskap om hvem folk er og hva de er interessert i, er gull verdt for annonsører.

Ved besøk på norske nettaviser er i snitt 43 ulike selskap inne og registrerer hva leseren gjør. Informasjonen om hvem folk er og hva de er interessert i, er gull verdt for annonsører.

Aftenposten:

Aftenposten gir inntrykk av at foreldre vil spore sine egne barn, mens det egentlig er snakk om hva folk generelt synes.

Widerøe og Aass.jpg(image/jpeg)

Hadde ingen rett til å registrere og lagre personopplysningene til ni journalister.

Slettmeg.no har fått flere henvendelser om nettaviser, men ikke alt lar seg slette.

Samtidig er halvparten likegyldige og en av fire imot dem. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen fikk mest omtale.