Høyre (37)

Kristelig Folkeparti og Venstre har fremforhandlet at pressestøtten videreføres på samme nivå som i år.

Fagpressedagen:

Høyres Tage Pettersen og Arbeiderparties Masud Gharahkhani ser ikke bort fra at partiene blir enig om å gi Fagpressen digitalt momsfritak.

Hvorfor skal fagpressen få momsfritak på analog journalistikk og ikke digital, spør direktør Per Brikt Olsen.

FOTOREPORTASJE: Journalistene løper, fotografene skubber og kommentatorene observerer fra sidelinjen. Se Journalistens fotoreportasje fra valgkvelden!

Med unntak av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går alle partier inn for at Kulturdepartementet skal fortsette som eier av allmennkringkasteren.

Både på høyresiden og på venstresiden av partifloraen er det kraftig skepsis mot å gi en halv milliard kroner årlig i ekstrastøtte til mediene.

Partiet Høyre endrer innholdet i en valgkampreklame på radiokanalen P4 etter at det ble funnet faktafeil

SV og Senterpartiet stiller seg bak forslaget.

Men det er ikke enighet om hvordan NRK skal finansieres. Senterpartiet har stilt seg helt på sidelinjen, og Arbeiderpartiet gjør det samme når det gjelder finansiering.

Redaktørene er mindre kritiske til utviklingen, viser Medieundersøkelsen. 

Høyre-medlemmer er likevel mer skeptiske enn resten av befolkningen.

Flertallet i Oslo bystyre stemte onsdag ned forslaget om å flytte NRK fra Marienlyst til Groruddalen.

Høyres Morten Skauge legger seg flat og sletter tweeten.

Bransjeforening jobber med et forslag om å få fritak fra å betale arbeidsgiveravgift i noen år.

Mener PSTs beslag av Ulrik Imtiaz Rolfsens filmmaterialet viser at kildevernet må styrkes og ber regjeringen utrede en ny lov om medieansvar.

Mener Regjeringen bryter med styringssignal fra Stortinget om allmennkringkasteren. Høyre svarer at styringssignalet ikke betr at Stortinget ikke kan gjøre avvik.

Før påske foreslo Arbeiderpartiet på Stortinget å øke minstebeløpet for pressestøtte til én million kroner. De ba Kulturdepartementet om å utrede saken, men kulturministeren sier nei.

Arbeiderpartiet samler støtte på Stortinget for å sikre NRKs økonomi. Høyre vil avvente anbefalinger fra et ekspertutvalg.

STAVANGER (Journalisten): Høyres Svein Harberg vil at journalistene skal skjerpe seg og fortelle om det som ligger bakenfor nyhetene.

– Dropp Frp, er SV-politikerens oppfordring til Høyre. Selvsagt uaktuelt, er svaret.

Sider