Håkon Okkenhaug (18)

HAMAR (Journalisten): Samtidig økes kontingenten.

Skup må uansett avvente politiets konklusjon.

Tønsberg/Skup (Journalisten): Uaktuelt å bevilge mer så lenge Heftøy-saken er uavklart. 

#njlm17

Øker aksjeandelen fra 15 til 28 prosent, og deler fondet på nær 80 millioner kroner i to. Pål Hellesnes er kritisk til økt risiko.

Landsstyret i NJ heller mot at veiledende satser skal inn i tiltaksplanen.

Vil ikke høre at alt er like viktig når kutt skal gjennomføres.

Sterk bekymring i NJs landsstyre over et beregnet underskudd på 5 millioner kroner i år. En av representantene valgte å advare mot skifteretten.

Hege Iren Frantzen vil ikke lenger være nestleder og utfordrer sittende leder Thomas Spence.

Landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ) ønsket en representant for de uavhengige mediene.

Landsmøtet i 2017 må trolig ta stilling til hvor mye som skal tappes av Konfliktfondet.

Journalistlaget vurderer mindre landsstyre som følge av slitasje på tillitsvalgte og færre medlemmer.

Nedgangstidene i mediebransjen gir økt arbeidsmengde for fagforeningen.

Kompetanseheving:

Det er penger journalister og redaktører bør benytte seg av for å unngå å bli erstattet av roboter.

Debatt blant NJ-tillitsvalgte om utspill for økt samarbeid mellom NRK og Amedia.

Jahn-Arne Olsen (16 of 29).jpg(image/jpeg)

Færre medlemmer gir trolig NJ-kutt allerede neste år.

Diskuterte om 12 kroner kan skremmer studentene.

Drupal-okkenhaug04.jpg(image/jpeg)

Skremmende opplagsfall i kjerneområdene. For dyrt å opprettholde redaksjonell dekning og distribusjon i utkantene.