Hege Iren Frantzen (80)

Statsbudsjettet:

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil tvinge mediene til innovasjon.  

Hvor mye pensjonen til leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad vil koste, er uvisst.

Slik reagerer medieledere på at Erna Solbergs regjering fortsetter.

Norsk Journalistlag (NJ) sier seg uenige med TV 2s fremgangsmåte i jakten på en intern lekkasje, men går ikke videre med saken.

Tar ikke stilling til en rekke spørsmål på mediefeltet, mediansvarslov, momsfritak og hvordan frilansere kan sikres rimelig vederlag.

Med unntak av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet går alle partier inn for at Kulturdepartementet skal fortsette som eier av allmennkringkasteren.

Både på høyresiden og på venstresiden av partifloraen er det kraftig skepsis mot å gi en halv milliard kroner årlig i ekstrastøtte til mediene.

Journalistlaget vil spare mer penger på ledelsens valg, men de ansatte påpeker at lokalene er for små.

Journalistikkstudenter og nyutdannede synes fagforeningen deres gjør for lite for dem. Det er ikke leder Hege Iren Frantzen enig i.

Kan forfordele arbeider som ikke er gjort siste året. Men det kan det bli endringer på.

Underskuddet i Journalistlaget ligger an til å bli én million større enn budsjettert.

HOLMSBU (Journalisten): Landsstyret vedtok med 9 mot 6 stemmer å begynne arbeidet med å delta i et Pressens Hus.

NJ-leder Hege Iren Frantzen ser på hendelsen som alvorlig.

Utsetter forslag til høringen av mediemangfold er ferdig. Trolig behandles momsfritak for fagpressen og salg av enkeltartikler til høsten.

NJ ønsker en nærmere begrunnelse av TV 2 om hvorfor de gikk til akkurat dette skrittet.

Lover ikke bra for uavhengig kommentarjournalistikk, mener Shabana Rehman Gaarder.

Seks timer på overtid endte oppgjøret på 3.700 kroner i flatt tillegg. 

Å ha journalistikkutdanning også nord for Trondheim er viktig for mangfoldet, mener Trude Furuly.

Vil ha ytterligere justering for dem som tjener under en halv million

Ingen nye i NJs forhandlingsdelegasjon, mens forhandlingslederen i MBL er fersk av fjoråret.

Sider