Henrikke Helland (37)

Flere redaksjoner har ikke snakket om alkoholvaner i forkant av årets julebord, selv etter #metoo-kampanjen. 

Flere kolleger opplevde sportsprofilen som trakasserende. Blant annet i tilbakemeldlinger, språk og sjargong. 

Tillitsvalgte i TV 2 synes bedriften håndterte en trakasseringssak så dårlig at de valgte å varsle Arbeidstilsynet.

Klubbleder Henrikke Helland opplever klarere fokus i TV 2. De har et tydelig varslingssystem om noen ønsker å si fra om trakassering

Lønnsforhandlingene i TV 2 ble brutt i natt, og endte med lønnsdiktat. 

– Det er noe nytt, sier Karianne Solbrække.

Om Jan Ove Årsæther klarer å legge journalistikken helt på hylla, er uvisst. Først har han karantene. 

#njlm17:

FORNEBU (Journalisten): Geir Økland ber NJ jobbe for en revurdering av lovforbudene, for å sikre mer penger til journalistikk.

#njlm17

FORNEBU (Journalisten): Klubbleder Kjersti Fikse Ness fra Adresseavisen blir provosert av medieledere som stolt slår seg på brystet over å oppnå frivillighet gjennom mer styrte sluttpakkerunder.

TV 2s organisasjonsdirektør Sarah Willand håper fortsatt å oppnå frivillighet i flere saker.

To ansatte i TV 2 blir likevel ikke oppsagt. Kanalen bråsnudde da de to truet med å ta saken til retten.

– Tungt og forferdelig, sier klubbleder Henrikke Helland.

TV 2 skal gjennomføre kompetansekartlegging for å velge ut hvem som må forlate mediebedriften. Klubbleder Henrikke Helland håper fortsatt på frivillige løsninger.

Nyhetsredaktøren i TV 2 frykter amerikanisering av norske medier og nedleggelser om kanalen ikke får statsstøtte.

TV 2-ledelsen vil ikke etterkomme ønsket fra de ansatte om å forlenge fristen for å søke sluttpakke med en måned.

BERGEN (Journalisten): Ingen har søkt på TV 2s utvidede sluttpakkefrist.

– Var det slik at nyheter er en lønnsom virksomhet så er det merkelig at ikke flere kommersielle kringkastere driver med det.

Ytterligere 60 ansatte må slutte i TV 2, etter det Nettavisen erfarer. De ansatte er kalt inn til allmøte torsdag.

Varsler behov for å kutte ytterligere årsverk.

Sider