honorar (3)

Men stort sprik i hvilket nivå de skal legges på, hvilke flater de skal dekke eller hvor detaljerte viste diskusjon under Frilans 17.

byline_geir_ramnefjell01.jpg(image/jpeg)

Dagbladet tenker kreativt for å bøte på honorarsatsene. Tilbyr anmeldere større flater og åpner for at de kan levere til flere.

DrupalBraanen.jpg(image/jpeg)

Synkende honorar gjør det vanskeligere å frilanse for aviser. Klassekampen viser til dugnadstradisjon.