innvandring (8)

Den amerikanske TV-kanalen innrømmer fadese etter at de intervjuet svensken Nils Bildt og presenterte han som regjeringsrådgiver.

Tror nye sjefer har hevet den politiske takhøyden i NRK.

Frp-politikeren kritiserer redaksjonene for å bringe øyeblikksbilder uten å analysere konsekvensene av flyktningpolitikken.

Journalisten har snakket med de anonyme kildene som varslet Dagens Nyheter.

Journalister kan ikke, tør ikke og vil ikke gjøre kritisk journalistikk på innvandringsfeltet, mener Kjetil Rolness. 

Doremus:

Ingen holdepunkter for at økt valgdeltakelse fra innvandrere ville gitt vesentlige utslag.

 

 
Drupal-Marte Michelet003.jpg(image/jpeg)

Mar­te Mi­che­let fikk støt­te fra 17.500 på Face­book da hun sab­let ned næ­rings­livs­top­pen Jens Ull­tveit-Moe og Broch­mann-ut­val­gets innvandringsrapport.

LESERKOMMENTAR: IMDi vil ikke kontrollere hva mediene skriver.