Jahn-Arne Olsen (23)

Torbjørn Brenna (51) klar til å ta kommandoen, med solid ledererfaring fra både politiet og Forsvaret.

NJ-topper bruker 100.000 kroner på Sicilia-tur. Viktigste tema: Hvordan skal vi spare penger?

Olsens etterfølger må konsentrere seg om interne oppgaver.

Drupal-tariffoppgjoer justert.jpg(image/jpeg)

Fagstaben med sterk kritikk av ledelsen i Journalistlaget, men møtte liten forståelse i landsstyret.

Jahn Arne (5 of 20).jpg(image/jpeg)

Norsk Journalistlag taper millioner på kraftig fall i antall yrkesaktive medlemmer.

Thomas Spence.jpg(image/jpeg)

*Skal jakte ny generalsekretær. *200.000 kroner til videokonferanseutstyr – mindre til reising. *Maner til alkoholmåtehold.

Jahn-Arne Olsen (16 of 29).jpg(image/jpeg)

Digital kopiering i skoleverket gir tre millioner i økt vederlag til NJ.

Tinius-stiftelsen debatt (85 of 127).jpg(image/jpeg)

Landsstyret jakter på sparegrep. 

Jahn-Arne Olsen (16 of 29).jpg(image/jpeg)

Færre medlemmer gir trolig NJ-kutt allerede neste år.

NJ ber Egmont Hjemmet Mortensen sette på bremsene og vente med frilanskontrakter de kaller uholdbare.

Jahn-Arne_Olsen_4.jpg(image/jpeg)

NJ budsjetterer med 2,4 millioner kroner i underskudd neste år.

Drupal-Joern_Wad_justert_3.jpg(image/jpeg)

Bruker 175.000 kroner på å gå gjennom opphavsretten.

Drupal-Landsmøtet 2011 (5 of 20).jpg(image/jpeg)

Medlemstallet i Norsk Journalistlag (NJ) har vært stabilt siden 2010, men organisasjonen forbereder seg på tøffe tak i fremtiden.

Men landsstyremedlemmer i NJ møtte motstand da de tok til orde for større mediekonsentrasjon.

Drupal-Landsmøtet 2011 (5 of 20).jpg(image/jpeg)

Men det betyr ikke at NJ klarer overskudd i år.

Historisk høyt underskudd som følge av stor aktivitet, stagnasjon i medlemstallet og tapping av vederlagsfondet.
Hvorfor noen synes “Dele - ikke stjele” er skumlere enn pirater. Motparter møtes i dag.
Dagbladet kritisk til at Norsk Journalistlag støtter «Dele – ikke stjele».
– Det er enkle krav vi kommer med, sier NJ-leder Elin Floberghagen.

Hver fjerde arbeidsledige NJ-medlem har vært uten jobb i over et år.

Sider