Jon Eeg (3)

Men er positiv til at det testes nye metoder innenfor den digitale fotojournalistikken.

Kanskje, sier én redaktør.

Norwegian Gothic drupal.jpg(image/jpeg)

Journalisten leker med ikonisk maleri og nye mediepolitikere.