kommunikasjon (3)

Oslo kommune:

Droppet nyheter etter storstilt opprydning.

Legges ned etter 50 år, full satsing på digitale produkter.

KOMMENTAR: Jeg har aldri i et langt medieliv hørt en journalist eller redaktør omtale dem slik, skriver Arnt E. Folvik.