Kristin Clemet (2)

Får honnør for mangeårig innsats for kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt.

Avisen støttet Europas fascistiske regimer på 1930-tallet, og var lojal overfor krigens Nasjonal Samling-regjering. Den motarbeidet Arbeiderpartiet på 1950-tallet, men i dag har Aftenposten en sjefredaktør med fortid i AKP. Hva har skjedd med den gamle Høyre-avisen?