Lars Nyre (10)

Flere redaksjoner har tatt i bruk roboter i journalistikken, og flere skal det bli.

Medieforsker Synnøve Lindtner interessererer seg for debatten som den populære TV-serien har skapt.

Hordaland, Sunnhordland og Hallingdølen samarbeider med Universitet i Bergen om EU-støttet innovasjonsprosjekt.

Majoriteten av stasjonene vil helst slippe.

BODØ (Journalisten): Nettet gjør sakene bedre. Dybdeintervjuer viser likevel skepsis til Wikipedia.

Medieforsker Lars Nyre tror ikke Kanal 24 overlever kampen om lyttere og markedsandeler, melder Bergens Tidende.

I forbindelse med NRK Hordalands 80-årsjubileum spår medieforsker Lars Nyre at radioen vil hevde seg sammen med nettmediene i årene framover.

Medieviter Lars Nyre mener programledere i radio bare later som om de er interessert i lytterne. - Det inviteres til interaktivitet, til å sende inn SMS og epost, men lytterne blir sjeldent lyttet til.