Mediebyråforeningen (48)

Mens sosiale medier vokser videre, går det dårlig med papirmediene. 

Den totale annonseomsetningen fortsetter å vokse i andre kvartal.

Internetts 12-månedersvekst på 12,4 prosent. Dagspressen ned 23,3 prosent. 

Har nå en tredel av den totale omsetningen og puster tv i nakken, ifølge tall fra Mediebyråforeningen.

215 millioner reklamekroner er blitt borte bare det siste året.

Har tapt 168 millioner reklamekroner på ett år.

Avisene har sett 147,3 millioner kroner i annonseomsetning fordufte på ett år.

Også TV solgte bra i første halvår, mens trykte medier er nede i 10 prosent av markedet. Juni trekker det samlede resultatet ned.

Ned 22 prosent på ett år. Internett ser veksttakten øke kraftig igjen.

Nesten én prosent faller byråenes kjøp av reklameplass i mediene.

Med samme trend som de siste fire årene vil dagspressens reklameomsetning ha forduftet innen mai 2019.

Mediebarometeret:

Radio og tv øker inntektene mest av mediene, mens nettomsetningen stagnerer. For første gang kan du se tall for programmatisk annonsekjøp og reklametall for sosiale medier.

TVs omsetning på Mediebarometeret faller marginalt for første gang på flere år. Men tallene trekkes i tvil.

Selv i TVs gylne reklametiår gir færre seere færre reklamekroner.

Og for første gang i år går TV-omsetningen tilbake.

Mediekrisen:

Nede i 10 prosent markedsandel i det byråbaserte reklamemarkedet. 

Dagbladet henter inn 60 prosent av annonseinntektene på papir på lørdag.

Det gjør også web-TV.

Mediacoms TV-sjef forklarer nedgang med NRK og vintersuksesser som «Anno». 

Sider