NHST (47)

Men utvalg skal utrede kjønnsbalanse i mediekonsernet.

Fallet i annonseinntekter fortsetter for konsernet NHST, som blant annet eier Dagens Næringsliv. I tredje kvartal endte driftsresultatet på 3 millioner kroner.

Men abonnementsinntektene er svakt opp.

Mediekonsernet NHST, som blant annet eier Dagens Næringsliv, får flere abonnenter, men mister annonsører. Likevel gikk resultatet i første kvartal i null.

Mens annonseinntektene falt med 45 millioner i fjor, økte abonnementsinntektene med 55 millioner.

Gått fra en verdi målt i omsetning av aksjer i annenhåndsmarkedet fra 1,4 milliarder kroner i 2007 til 122 millioner kroner nå.

Er trolig Norges dyreste dagsavis etter å ha økt prisen med over 20 prosent den første lørdagen i det nye året.

NHST leverer driftsoverskudd i tredje kvartal, mot underskudd på samme tid i fjor.

Gunnar Bjørkavågs lønn økte til 4,6 millioner i fjor. Djuve gikk litt ned.

12 kvinner blant de 15 som har inngått sluttavtale. - Det er ikke kvinnefiendtlighet som er årsaken, sier lederen av redaksjonsklubben.

Dermed synes målet å være nådd, men den endelige oversikten er først klar i slutten av uka.

De ansatte ble informert på allmøte onsdag morgen.

Næringslivsavisen har opplevd et fall i annonseinntektene på hele 22 prosent på ett år. Driftsresultatet falt i første kvartal ned på minussiden.

Nå eier mediekonsernet over 90 prosent av avisen. Snart flytter Morgenbladet inn hos eieren.

Får trolig full råderett over ukeavisen i løpet av året.

Men annonseinntektene var ned 12 prosent i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret.

Både omsetningen og resultatet i Dagens Næringsliv svekkes.

Oslo (NTB): Dagens Næringsliv fikk et resultat før skatt på 15,3 millioner kroner i første kvartal i år, opp 79 prosent fra samme kvartal i fjor.

Opplagsinntektene steg, annonseomsetningen falt kraftig og andre inntekter bidro positivt.

Mens NHST etter fjorårets tredje kvartal hadde et overskudd på 20 millioner, er det i år snudd til nesten 14 millioner i minus.

Sider