Norsk Pressefobund (4)

Det er ikke stort bedre for Den store journalistprisen. Vi har sett på tallene. Resultatet overrasker.

Mener det er svært uheldig at de ikke får anledning til å se soningsforholdene med egne øyne.

Fire siders featureartikkel var skrevet av dem det handlet om. Sjekk artikkelen og fortell hva du mener.

Styret i Norsk Presseforbund har én kvinne som medlem. Vanskelig å gjøre noe med, mener organisasjonene.