Olav T. Sandnes (31)

Om Jan Ove Årsæther klarer å legge journalistikken helt på hylla, er uvisst. Først har han karantene. 

NJ ønsker en nærmere begrunnelse av TV 2 om hvorfor de gikk til akkurat dette skrittet.

Mens mediene beskytter sine kilder, graver TV 2 dypt for å finne ut hvem av deres egne som lekket en intern rapport.

138 millioner er ikke nok. Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann vil gi mer. 

Trio mener distributørene tjener hundrevis av ekstra millioner på det som skulle finansiere krevende journalistikk. 

TV 2-sjef Olav T. Sandnes så resultatet skrumpe fra 330 millioner kroner i 2015 til 116 millioner kroner i fjor.

Til sammen 382 redaksjonelle årsverk forsvinner.

Burde funnet andre kostnader å kutte fremfor ansatte. Men kuttene kunne vært langt større, ifølge Jan Ove Årsæther.

113 er overtallige etter at 64 har tatt sluttpakker.

Redaksjonsklubben håper TV 2 ikke blir den første mediebedriften som må gå til masseoppsigelser.

Går fra å være TV3 og P4s øverste sjef til å bli kanaldirektør og publisher i TV 2.

Kuttene skal tas i perioden fram mot 2020. Foreløpig ikke avklart hvor stor nedbemanningen blir.

Ledelsen legger fram strategiplanen «TV 2 i 2020», som skal innebære store kutt. Men de ansatte får ikke noe fasitsvar i dag, sier lederen av redaksjonsklubben.

KOMMENTAR: Visst er det fint vi ikke har monopol, men er det virkelig slik at et selskap som leverer 213 millioner kroner til sine eiere må få statsstøtte?

Flytter til Diagonale under oppføring i Bjørvika i 2018.

Ansatte hos TV 2 i Bergen frykter represalier fra ledere og er redde for å melde fra om avvik, kommer det fram etter at Arbeidstilsynet var på besøk.

Spekulasjoner sier kutt opp mot 150 ansatte.

Hentet sin tidligere statssekretær til å lede mediemangfoldsutvalget. Også NRK- og TV 2-sjefene er med.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes gjør omrokering i toppledelsen.

Sider