Oslo tingrett (38)

Generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen går ut fra at journalister vil få være tilstede i retten fra mandag.

– Prinsippet er at sivile saker er åpne, sier pressejurist Kristine Foss.

Vi kikket over skuldrene på reporterne som dekket Eirik Jensen-saken. Se bildene!

Oslo tingrett har besluttet at pressen får filme når dommen faller i saken mot tidligere polititopp Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

TV 2 er dømt til å betale 825.000 kroner i oppreisning, samt 3,5 millioner kroner i saksomkostninger.

Eide-saken:

TV 2s advokat Sigurd Holter Torp slo tilbake og krevde full frifinnelse i søksmålet Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset.

Per Kristian Eides advokat Per Danielsen karakteriserte det TV 2 innledningsvis omtalte som hjerneforskningsskandalen som det groveste og kraftigste medieangrep vi har hatt i Norge noensinne.

Reporter Hanne Taalesen forklarte i retten at hun anså det som en bakgrunnssamtale siden Eide ikke ville la TV 2 spille det av på TV. 

TV 2s advokater vil prosedere på at det ikke har skjedd noen ærekrenkelser i millionsøksmålet fra hjernekirurg Per Kristian Eide.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen skal forklare seg for åpne dører etter at Spesialenhetens anke er forkastet.

Andre fellende dom i år for trusler mot redaksjonelle medarbeidere i Dagbladet.

Kjersti Løken Stavrum: Lurt å se om dekningen fanget opp det viktige i dommen, eller om det ble for mye oppmerksomhet rundt terroristens Fjordland-middager.

PST har bedt retten om å få gå gjennom materialet som de opplyser skal være forseglet.

Meningsløst av retten, mener Arne Jensen.

Journalister fikk forbud mot å avbilde skjermer i Yara-rettssaken.

Ville ikke fortelle om alarmerende augusttall og nedbemanning.

DN-journalist gikk fra vikariater og prosjektstillinger til arbeidsledighet.

Drupal-Djuve_nett.jpg(image/jpeg)

For tidlig å si hvilke konsekvenser saken der en DN-journalist smugleste rettspapirer får for andre journalister i retten.

Sider