Pål Hellesnes (14)

HAMAR (Journalisten): Samtidig økes kontingenten.

Til tross for kort periode ble det vurdert om medlemmene i AU skulle velges for et år av gangen.

#njlm17

Øker aksjeandelen fra 15 til 28 prosent, og deler fondet på nær 80 millioner kroner i to. Pål Hellesnes er kritisk til økt risiko.

Sidsel Avlund, Åsne Haugli og Katrine Strøm er tar ikke gjenvalg.

Landsstyret i NJ heller mot at veiledende satser skal inn i tiltaksplanen.

Klassekampens Pål Hellesnes (over) og Bergens Tidendes Dag Idar Tryggestad har vært i samtaler med valgkomitéen til Norsk Journalistlag (NJ) denne uken.

Klassekampen-journalisten er klar for å ta et tak for de midlertidig ansatte journalistene.

Finn Våga fremmet i forkant av denne ukens landsstyremøte i Norsk Journalistlag (NJ) et forslag som i praksis kunne satt ham inn som nestleder i organisasjonen.

Landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ) ønsket en representant for de uavhengige mediene.

Leder Thomas Spence med sterke advarsler, mens nestleder Hege Iren Franzen ønsker å holde muligheten åpen.

KOMMENTAR: Det er forståelig at VG- og Aftenpostenklubbene er skuffet over valgene på NJ-landsmøtet, men valgene er ikke uttrykk for noen dyptgripende kulturkonflikt i NJ. 

NJs landsmøte:

Mange tillitsvalgte i Oslo Journalistklubb protesterer mot å fjerne vedtekten som holder kommunikasjon- og informasjonsarbeidere utenfor NJ.  

 

Hege.jpg(image/jpeg)

LANDSMØTET (Journalisten): Liten motstand mot forslag om å rekruttere flere redaksjonelle ledere.

Drupal-Landsmøtet 2011 (25 of 45)_2.jpg(image/jpeg)

De ansatte kjøper seg opp i avisen etter at Johan H. Andresen kjøpte fem aksjer.