Preben Carlsen (2)

KOMMENTAR: Sammensausingen bidrar til å svekke skillet mellom marked og redaksjon, mener Preben Carlsen i Trigger.

Annonsørdrevet innhold kan bli en viktig inntektskilde, men det må merkes grundig.