Randi S. Øgrey (13)

Sjefredaktør John Arne Markussen hos konkurrenten Dagbladet gleder seg over magasinøkning

Avisleveringen i Sør-Norge vil gå som normalt på lørdag, trass i konkursen i Norpost, garanterer Samferdselsdepartementet. 

Flere hundre årsverk forsvinner fra mediebransjen i løpet av året.

– Viktig at fritaket understøtter innovasjon, poengterer organisasjonen. Både MBL og Advokatforeningen anbefaler momsfritak for enkeltartikler.

Produksjonstilskuddet øker med 15 millioner kroner, men det skyldes overføring fra ukeaviser. Regjeringen lover felles nullmoms i 2016.

Arendalsuka:

13 sørlandskommuner håndterer taushetsplikt og innsyn i strid med loven, konkluderer Redaktørforeningen. 

Posten vil skyve kostnadene med flyfrakt over på utgiverne når det blir slutt på ordinær postombæring på lørdager.

Mediestøtte:

Uklart om digitalt opplag vil forskyve pressestøtten mellom mottakere.

Mediene:

Fortsatt kutt, flere dingser, digital innovasjon og mer skreddersydd innhold. Det er spådommene for de kommende tre til fem årene i bransjen.

Fikk hovedpris i internasjonal mediekonkurranse. Likevel står det ikke særlig bra til med bransjens totale satsing på stoff for ungdom.

DrupalRandiØgrey.jpg(image/jpeg)

Ansatte, utgivere og medieforskere dypt bekymret for at nedbemanningen undergraver journalistikken.

Untitled-3.jpg(image/jpeg)

MBL vil diskutere om søkemotoren bør begynne å betale for lenkingen til norske nettaviser.

ogrey.jpg(image/jpeg)

MBL håper medlemmene driver butikken som vanlig, selv om en eventuell dom ligger langt inn i fremtiden.