Sivilombudsmannen (15)

Kommuneadvokat Hanne Harlem tror forslaget kan bli et dilemma for taushetsplikten. 

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kritiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å nekte innsyn i Skaugum-dokumenter.

Dagbladet og VG har fått nei til innsyn i råmaterialet til justisminister Anders Anundsens (Frp) mye omtalte skrytefilm. Nå har Sivilombudsmannen beordret departementet til å se på saken på nytt.

Pressens offentlighetsutvalg kuppet oppmerksomheten på Sivilombudsmannens åpenhetsseminar. Se eksemplene her.

KOMMENTAR: Men hvis åpenhet og ytringsfrihet er så viktig for demokratiet – kan vi ikke da gi fullt innsyn i alt, la alle møter i det offentlige være åpne og fjerne alle begrensinger i ytringsfriheten?

– Undring over hvem som kan ha delt informasjon er dypt menneskelig, men når det blir til kildejakt er det sjeldent pent, sier Kjersti Løken Stavrum.

Offentlighet:

Svilombudsmannen ber Politidirektoratet vurdere Aftenpostens innsynskrav på nytt.

Stortinget.jpg(image/jpeg)

KOMMENTAR: Frp skriver seg inn i historiebøkene: Partiet sikrer allmennheten innsyn i aksjonæropplysninger på nett, skriver Vegard Venli.

Drupal.jpg(image/jpeg)

Prosessen med å plukke ny Sivilombudsmann i gang. Men Arne Fliflet går likevel ikke av ved nyttår.

fiflet.jpg(image/jpeg)

Sivilombudsmannen refser kommune etter klage fra Farsunds Avis.

Politimestrene får klar beskjed fra direktoratet etter krass kritikk fra Sivilombudsmannen.

Drupal-Lars_Helle_4_0001.jpg(image/jpeg)

Politiet refses for ransaking av journalist.

Lokalradio-Norge ønsker ro i rekkene.
Kort mellom brudd på forpliktelsene i Lokalradio-Norge.

Lokalradio-Norge ikke fornøyd med tildelingskriteriene.