Slettmeg.no (4)

Hver år henvender 8.000 seg til Slettmeg.no for å få fjernet noe fra nett. I kjølvannet av EU-dommen i 2014 har Google fjernet 15.000 oppføringer i Norge alene.

I fire av ti tilfeller er det umulig å se at nettartikler er felt.
Her er de felte artiklene som slettmeg.no mener ikke er merket etter PFUs retningslinjer.
Slettmeg.no har fått flere henvendelser om nettaviser, men ikke alt lar seg slette.