Stortinget (39)

Masud Gharahkhani spurte Linda Hofstad Helleland om hun vil ta pressestøtte fra de avisene som er uenig med Høyre.

Statsbudsjettet:

Det tror i hvert fall TV2s Stål Talsnes, mens NTB-fotograf løp skoene av seg for å få de viktige bildene. Journalisten fulgte mediene som dekket ukas desidert viktigste sak.

FOTOREPORTASJE: Journalistene løper, fotografene skubber og kommentatorene observerer fra sidelinjen. Se Journalistens fotoreportasje fra valgkvelden!

Større internasjonal interesse enn sist.

Men det er ikke enighet om hvordan NRK skal finansieres. Senterpartiet har stilt seg helt på sidelinjen, og Arbeiderpartiet gjør det samme når det gjelder finansiering.

Regjeringen fikk ikke gjennomslag for forslaget om å forby næringsdrivende å kontakte kunder på telefon.

– Det er synd at regjeringen fratar Stortinget mulighetene til sikre en kommersiell allmennkringkaster i tråd med flertallets ønsker.

Det hjalp ikke at tre av Fremskrittspartiets egne statsråder forklarte at DAB er trygt og bra: Frps stortingsgruppe står fast på at FM-nettet må bestå.

Nasjonalforsamlingen krever redegjørelse fra statsråder med ansvar for beredskap.

Ønsker blant annet å legge til rette for teknologinøytral lovgiving.

Postreformen kan føre til enda færre dager med postombæring. Det får negative ringvirkninger for avisene.

Mediebedriftenes Landsforening mener regjeringen reelt sett har kuttet pressestøtten med 50 millioner kroner.

Kritikkverdig forslag så tett opp mot første slukkedato, svarer NRK.

Ikke mulig å konkurrere mot de to kjempene på en rettferdig måte. 

Mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) må garantere at alle får aviser distribuert på lørdager også i framtiden.

NJ:

Jurister og medieorganisasjoner er kritiske til forslagene som var til høring i Stortinget i dag.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland slo fast i Stortinget at regjeringen vil følge opp avtalen fra stortingsflertallet.

Men Kulturministeren lover å ta et initiativ om statsstøtte i løpet av året.

Politikerne også enige om å fjerne NRKs adgang til å hente reklameinntekter på nett.

Ingenting som tyder på at partiene vil gi TV 2 statsstøtte.

Sider