Thomas Spence (173)

#njlm17

I morgen er siste dag som heltidspolitiker. Se bildene fra festen og videohilsen.

#njlm17

1.529 aktive journalister forsvant som medlemmer i hans åtte år i ledelsen av Norsk Journalistlag. Nå går han tilbake til jobben i en sterkt nedbemannet Aftenposten-redaksjon.

#njlm17

Øker aksjeandelen fra 15 til 28 prosent, og deler fondet på nær 80 millioner kroner i to. Pål Hellesnes er kritisk til økt risiko.

Sidsel Avlund, Åsne Haugli og Katrine Strøm er tar ikke gjenvalg.

Leder Sven Arne Buggeland og komitéen innstiller på den nåværende nestlederen som ny leder.

Mediebedriftenes Landsforening mener regjeringen reelt sett har kuttet pressestøtten med 50 millioner kroner.

Arbeiderpartiets Arild Grande er rystet over at ideologi går foran forståelse.

Lederen av NJs valgkomité ikke overrasket over at NJ-lederen trekker seg fra valgkampen.

Klart for Hege Iren Frantzen som ny leder av Norsk Journalistlag fra neste år.

– Greit å slippe nye krefter til, sier veteranen som overlevde kampvotering på forrige landsmøte.

Så lenge debatten er raus, sier leder Sven Arne Buggeland i NJs valgkomite.

Landsstyre- og arbeidsutvalgs-medlem Stein Sneve kritiserte lederkandidaten for å omtale «ukultur» i Norsk Journalistlag (NJ).

Skal drøfte arbeidet og samarbeidet i NJs ledelse frem til landsmøtet i Norsk Journalistlag (NJ) neste år.

Vil dreie Norsk Journalistlag (NJ) i en retning som ikke bare er opptatt av nedbemanning. Se video.

Etterlyser et politisk manifest fra Hege Iren Frantzen som forklarer hvorfor hun ønsker å utfordre Thomas Spence.

Hege Iren Frantzen vil ikke lenger være nestleder og utfordrer sittende leder Thomas Spence.

ARENDAL (Journalisten): Det er for mye dårlig og tidvis ondsinnet journalistikk basert på udokumenterte påstander, mener Hans-Christian Vadseth.

– Velger minste motstands vei, mener presseorganisasjonene.

Hensyn kan tale for stengte dører. Men NJ som journalistorganisasjon bør utvise stor grad av åpenhet, sier offentlighetseksperter.

Finn Våga fremmet i forkant av denne ukens landsstyremøte i Norsk Journalistlag (NJ) et forslag som i praksis kunne satt ham inn som nestleder i organisasjonen.

Sider