FAKTASJEKK AV DAGBLADET:
Det er misvisende å omtale mobillading som en brannfelle

Faktisk har faktasjekket Dagbladet.