Helt feil, konkluderer Faktisk. «Kan diskuteres», svarer NRK

Faktasjekker NRK.