Faktasjekk: Misvisende å påstå at man ikke må betale TV-lisens i Nederland, Estland, Finland og på Island