Mediefolk:

Gunnar Grytås (62)


har sagt opp jobben i Fiskeribladet Fiskaren og dermed - i alle fall førebels - sett punktum for 42 år som journalist i norske dagsaviser. Frå 1. september er han engasjert som forskar og forfattar ved Universitetet i Tromsø for 18 månader. Oppdraget er å skrive historia til Norges Råfisklag med deadline til 75 års jubileet våren 2013. Gunnar Grytås har blant anna jobba i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet.