NJ-leder Hege Iren Frantzen får positive tilbakemeldinger på arbeidet til NJ. Arkivfoto: Kristine Lindebø
NJ-leder Hege Iren Frantzen får positive tilbakemeldinger på arbeidet til NJ. Arkivfoto: Kristine Lindebø

Tre av fire medlemmer synes NJ gjør en god jobb

Det viser medlemsundersøkelsen.

Publisert

«3 av 4 som svarte på NJs medlemsundersøkelse i 2018 opplever at organisasjonen gjør en god eller svært god jobb for medlemmene», skriver Norsk Journalistlag på egen nettside.

Målet med NJs medlemsundersøkelse er blant annet å kartlegger hvor tilfreds medlemmene er med medlemskapet. NJ får i undersøkelsen en skår på 74 på en skala fra 0-100.

Det er ifølge NJ ingen store forskjeller mellom de ulike medlemsgruppene.

Det svenske journalistforbundet får til sammenlikning en skår på 44 på den samme undersøkelsen.

Kantar TNS har gjennomført undersøkelsen, og den gikk ut til alle yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmene. Av disse svarte 840 fast ansatte, 60 vikarer/midlertidige, 180 frilansere, 31 studenter og 196 tillitsvalgte.

Svarprosenten var på cirka 20 prosent.

– Vi tar med oss tilbakemeldingene fra medlemmene i arbeidet med å utarbeide NJs tiltaksplan og program for perioden 2019-2021. Disse skal behandles av landsmøtet i mars, og er styringsdokumentene for det nye landsstyret som da blir valgt, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen til egen nettside.