Høy utmerkelse til Jahn Otto Johansen

NRK-veteran Jahn Otto Johansen mottok i dag en tysk fortjenestemedalje av første klasse for sin mangeårige innsats som Berlin-korrespondent.

Publisert

Utmerkelsen,

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, er tildelt av Tysklands

forbundspresident Johannes Rau. Den ble overrakt Jahn Otto Johansen av

ministerpresidenten i delstaten Niedersachsen, Sigmar Gabriel, under en

tilstelning i den tyske ambassadørens residens i Oslo i dag. Høytstående

personligheter både fra Norge og Tyskland var til stede under høytideligheten.

I begrunnelsen for utmerkelsen heter det at Jahn Otto Johansen som

Berlin-korrespondent for NRK over lang tid har fulgt de politiske hendelsene i

Tyskland som observatør, og berettet om dem på en omfattende, kritisk og

samtidig objektiv måte.

- Ved sine reportasjer og hans utgitte bøker har han vært med på å

prege bildet av Tyskland i sitt hjemland, og bidratt til å formidle et

realistisk bilde av dagens Tyskland, heter det.

I sin tale roste ministerpresident Gabriel Jahn Otto Johansens store

journalistiske ferdigheter og hans spesielle engasjement og profesjonalitet i

sine reportasjer fra den tyske hovedstaden.