Mediefolk:

Ingrid Skjøtskift


er tilbake i Adresseavisen som kommentator. Hun har det siste året hatt permisjon for å være stedlig representant for Norges Røde Kors i Afghanistan. Ingrid Skjøtskift har tidligere vært Europa-korrespondent for Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, og politisk redaktør i Adresseavisen.