Vil møte Giske og kulturkomiteen

Institutt for Journalistikk håper fortsatt på å minske kuttet i statsstøtten. Dessuten ønsker IJ forutsigbarhet for støtten fremover.

Publisert Sist oppdatert

Institutt for Journalistikk (IJ) vil komme i dialog om kuttet på en million kroner i statsbudsjettet for neste år. Mandag sender IJ ved styreleder Einar Hålien og instituttleder Trine Østlyngen brev til Kulturdepartementet og til kulturkomiteen på Stortinget.

IJ ønsker å møte komiteen for å gjøre et forsøk på å øke statsstøtten til instituttet.

– En million kroner er mye for oss. Vi driver jo på marginer og det vi tjener inn skal brukes til etter- og videreutdanningstilbud, sier instituttleder Trine Østlyngen.

Øke inntelter

Fortsatt håper Østlyngen at noe kan gjøres med statsstøtten, men hun er realistisk.

– Kanskje må vi forholde oss til at vi ikke kan gjøre noe med kuttet i statsstøtten. Vi har arbeidet de siste årene med det styret har ønsket; at vi skulle øke inntektene og bli mer kommersielle. Vi må fortsette å utvikle gode tilbud og øke inntektene våre, sier hun.

Et eksempel på det er de 800.000 kronene IJ nettopp har fått av Finansmarkedsfondet for å lage en kursserie om global næringsvirksomhet.

Politiske signaler

Når det gjelder møtet IJ ønsker å ha med kulturministeren handler det først og fremst om å få en dialog om hvordan departementet tenker fremover om etter- og videreutdanning.

– Vi har jo opplevd at statsstøtten er blitt mindre år for år, og i fjor fikk vi sjokket da støtten ble foreslått helt fjernet. Vi ønsker oss politiske signaler på hva vi kan vente oss, sier nestleder Asgeir Olden på IJ.

– Forutsigbarhet er nøkkelordet. Hvis vi kan vente oss nye kutt også neste år, så må vi vite det, ellers blir det vanskelig å drive IJ, sier Østlyngen.

Kritiske øyne på budsjettet

I fjor foreslo den forrige regjeringen å fjerne pressestøtten til IJ, men beløpet ble reddet. Da var støtten fra bransjen massiv.

Kuttet i statsbudsjettet for neste år er begrunnet med at bransjen går godt, og derfor må ta større ansvar for instituttet. Østlyngen påpeker at bransjen er IJs stiftere og eiere sitter i styret og slik ivaretar instituttet.

Styret hadde et ekstraordinært telefonmøte tirsdag denne uken. Neste ordinære styremøte er 23. oktober. Da vil styret begynne å legge føringer for budsjettet, som vanligvis vedtas på styremøtet i desember.

– Vi kommer selvsagt til å se på budsjettet med veldig kritiske øyne, hvordan vi kan tjene mer og kutte noe eller kanskje begge deler, sier Olden.

Bransjeansvar

Om bransjen kan bidra økonomisk, utover hva den allerede gjør som eiere og brukere av IJ, vil ikke Østlyngen svare på. Hun vil heller ikke forskuttere arbeidet med budsjettet for neste år.

– Dette må vi ta med styret først. Jeg imøteser en diskusjon med stifterne våre. De har en påvirkningskraft inn mot redaksjonene og hvordan disse jobber med kompetanseutvikling – kompetanseutvikling som er nedfelt i Journalistavtalen og som bransjen sier den er opptatt av, sier Østlyngen.

Selv om kutt på en million kroner for neste år fører til en vanskelig situasjon, sier Østlyngen at hun er optimist:

– Jeg skal ikke ut på tiggerunde. Vi skal utvikle nye, gode tilbud og tjene mer penger.