Personell fra Midt-Hedmark brann og redning frakter den drepte opp fra Glomma. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Personell fra Midt-Hedmark brann og redning frakter den drepte opp fra Glomma. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Avviste krav om lukkede dører i Jemtland-saken

Tingretten avviste begjæringen fra tiltalte.

Hedmarken tingrett avviste onsdag en begjæring om lukkede dører fra tiltalte i den såkalte Jemtland-saken, skriver Norsk Redaktørforening på sin nettside.

Tiltalte ønsket lukkede dører under forklaringen til barna, samt under forklaringene til tre fagvitner og under hans egen forklaring om barnas involvering i hendelsesforløpet, skriver redaktørforeningen.

Tiltalte argumenterte blant annet med at barna bør slippe unna medias søkelys.

Ifølge tingrettens kjennelsen har tiltalte argumentert med at: «En del av vitnene i saken vil forklare seg om forhold som vedrører barnas situasjon før og nå. Drapet på moren deres har påvirket deres liv på alle måter og det vil være en tilleggsbelastning at privatlivet deres også skal brettes ut for omverden, om nå i større grad enn tidligere. Dette gjelder forhold som berører barna direkte. Slik tiltalte ser det, vil pressen sin håndtering av straffesaken være av stor betydning for hvordan barna får det fremover. Barna bør skjermes så mye som mulig, og det er viktig at de selv slipper unna medias søkelys all den tid de nå befinner seg i en særlig sårbar fase av livet. Tiltaltes egen forklaring hva gjelder barnas involvering i tiltalens aktuelle hendelsesforløp bør gå for lukkede dører sett hen til samme begrunnelse. I nærværende sak må hensynet til barna veie tyngre enn hensynet til offentlighet. Det er ikke til barnas beste at tiltaltes forklaring rundt hendelsesforløpet hva gjelder hvilken rolle barna har hatt i dette, bør gå for åpen rett.»

Verken barnas bistandsadvokat, påtalemyndigheten eller barnas verger støttet begjæringen om lukkede dører, og tingretten har konkludert med at «... en begjæring lukkede dører etter denne bestemmelsen må framsettes av barnets verge. Vergen har ikke begjært lukkede dører. Retten bemerker likevel at barna, slik bistandsadvokaten har opplyst, ikke har reagert negativt på at avhørene av dem vil bli avspilt for åpne dører. Videre bemerkes, slik bistandsadvokaten også har opplyst, at det utfra psykologfaglig hold ikke er uforsvarlig i forhold til barna om vitnene står fram i åpen rett. Retten kan ikke at det i denne saken foreligger fyllestgjørende grunn til å lukke rettsforhandlingene.»