OVERTAR: Kulturminister Torhild Widvey er nå ansvarlig for den norske mediepolitikken. Foto: Bjørn Åge Mossin
OVERTAR: Kulturminister Torhild Widvey er nå ansvarlig for den norske mediepolitikken. Foto: Bjørn Åge Mossin

-Ingen bør frykte konkurs

Det lover den nye medieministeren, som ellers er hemmelighetsfull om endringer for aviser og digitale medier.

 

Journalisten får en prat med Thorild Widvey på vei fra Kongen i statsråd på Slottet til nøkkeloverlevering i Kulturdepartementet. Den nyutnevnte kulturministeren overtar også ansvaret for mediepolitikken, med sine mange utfordringer. Noen ferdigspikret mediepolitikk forventer vi ikke der og da, noe Widvey også er rask med å understreke.
– Nå skal vi gå løs på statsbudsjettet, og så får vi se. Men det blir ingen store endringer i pressestøtten over natten. Vi får ta stilling til det når vi legger fram vårt nye budsjettforslag. Men vi kommer ikke til å gjøre dramatiske ting som medfører konkurser i bransjen, slår hun fast.
Bekymring i bransjen
Hennes parti, Høyre, har gått til valg på å kutte pressestøtten med 100 millioner kroner, mens den avtroppende regjeringen foreslår en økning på 23,8 millioner kroner til 331 millioner neste år. Så bekymrede mediefolk følger nå nøye med.
Det er ikke mye i den nye statsrådens CV som minner om kultur. Det nærmeste må være nestledervervet i styret for Tromsø 2018, det vil si OL-prosjektet som rant ut i sanden.
– Hvilken medierelevant bakgrunn mener du selv at du har, utover lang erfaring som intervjuobjekt?
– Nei , det er vel akkurat det jeg har. Erfaring som intervjuobjekt. Men i tillegg har jeg lang fartstid fra næringslivet.
– Når kan vi vente en avklaring på regjeringens politikk når det gjelder pressestøtten og mediemoms?
– Det må jeg komme tilbake til. Det første vi skal gjøre er å gå løs på statsbudsjettet. Men jeg er veldig for maktspredning.
Ville ha Åmås
Mer var Widvey ikke villig til å utdype før hun hastet videre til sitt nye kontor i Akergata, vegg i vegg med VG-bygget.
Her får vi utdypet noen av de sentrale spørsmålene mediefolk er opptatt av når maktskiftet skjer. Widvey sikret seg Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås som statssekretær.
– Han er en kjempedyktig fyr. Det var jeg selv som ønsket meg ham, for det er viktig at jeg får satt sammen et team med folk som har en annen bakgrunn enn meg. Jeg har som kjent ingen erfaring med kultur og kulturpolitikk, annet enn som bruker. Derimot har jeg veldig god erfaring med å fatte beslutninger. Jeg er ydmyk overfor de store oppgavene i denne jobben og kommer til å lytte godt til de ulike miljøene, sier Widvey.
Rammebetingelser
I intervjuer med de tilstedeværende mediene gjentar Widvey flere ganger uttrykket “maktpredning”. Hun slår fast at hun kommer til å ha fokus på mediepolitikk, og i likhet med andre sektorer skal maktspredning også prege hennes prioriteringer på dette området.
– Det er viktig for meg å lage gode rammebetingelser. Også på medieområdet skal vi ha mangfold og maktspredning. Vi skal ha ulike typer medier som kan spre nyheter og meninger. Men innholdet i politikken må jeg komme tilbake til, sier hun.
– Men tenker du på maktspredning av type medier eller av pengene bransjen mottar fra staten?
– Maktspredning er å ha tilstrekkelig med medier til å kunne gi uttrykk for meninger, og til å få fram meningsytringer. Men hvor mange medier det skal være har jeg ikke noen oppfatning av i dag.
Momsutjamning
– Hvordan vil du bidra til å stimulere utviklingen av digitale medier?
– Det er kjempeviktig. Derfor er det viktig for oss nå å tenke på det i forhold til forskjellen i momsnivå for papiraviser og digitale medier. Den forskjellen må jamnes mer ut i tiden som kommer. Hvor fort det skal skje og på hvilken måte får vi komme tilbake til, sier Widvey.
I dag har som kjent aviser nullmoms, mens kjøpere av digitale medieprodukter får påplusset en moms på 25 prosent.

Journalisten får en prat med Thorild Widvey på vei fra Kongen i statsråd på Slottet til nøkkeloverlevering i Kulturdepartementet onsdag. Den nyutnevnte kulturministeren overtar også ansvaret for mediepolitikken, med sine mange utfordringer. Noen ferdigspikret mediepolitikk forventer vi ikke der og da, noe Widvey også er rask med å understreke.

– Nå skal vi gå løs på statsbudsjettet, og så får vi se. Men det blir ingen store endringer i pressestøtten over natten. Vi får ta stilling til det når vi legger fram vårt nye budsjettforslag. Men vi kommer ikke til å gjøre dramatiske ting som medfører konkurser i bransjen, slår hun fast.

Bekymring i bransjen

Hennes parti, Høyre, har gått til valg på å kutte pressestøtten med 100 millioner kroner, mens den avtroppende regjeringen foreslår en økning på 23,8 millioner kroner til 331 millioner neste år. Så bekymrede mediefolk følger nå nøye med.

Widvey har en solid bakgrunn som politiker, styregrossist og organisasjonsmenneske. Men det er ikke mye i den nye statsrådens CV som minner om kultur. Det nærmeste må være nestledervervet i styret for Tromsø 2018, det vil si OL-prosjektet som rant ut i sanden.

– Hvilken medierelevant bakgrunn mener du selv at du har, utover lang erfaring som intervjuobjekt?

– Nei , det er vel akkurat det jeg har. Erfaring som intervjuobjekt. Men i tillegg har jeg lang fartstid fra næringslivet.

– Når kan vi vente en avklaring på regjeringens politikk når det gjelder pressestøtten og mediemoms?

– Det må jeg komme tilbake til. Det første vi skal gjøre er å gå løs på statsbudsjettet. Men jeg er veldig for maktspredning.

Ville ha Åmås

Mer var Widvey ikke villig til å utdype før hun hastet videre til sitt nye kontor i Akergata, vegg i vegg med VG-bygget.

Her får vi utdypet noen av de sentrale spørsmålene mediefolk er opptatt av når maktskiftet skjer. Widvey sikret seg Aftenpostens kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås som statssekretær.

– Han er en kjempedyktig fyr. Det var jeg selv som ønsket meg ham, for det er viktig at jeg får satt sammen et team med folk som har en annen bakgrunn enn meg. Jeg har som kjent ingen erfaring med kultur og kulturpolitikk, annet enn som bruker. Derimot har jeg veldig god erfaring med å fatte beslutninger. Jeg er ydmyk overfor de store oppgavene i denne jobben og kommer til å lytte godt til de ulike miljøene, sier Widvey.

Rammebetingelser

I intervjuer med de tilstedeværende mediene gjentar Widvey flere ganger uttrykket “maktspredning”, som er brukt i kapittel 11 om kultur i regjeringsplattformen. Widvey slår fast at hun kommer til å ha fokus på mediepolitikk, og i likhet med andre sektorer skal maktspredning også prege hennes prioriteringer på dette området.

– Det er viktig for meg å lage gode rammebetingelser. Også på medieområdet skal vi ha mangfold og maktspredning. Vi skal ha ulike typer medier som kan spre nyheter og meninger. Men innholdet i politikken må jeg komme tilbake til, sier hun.

– Men tenker du på maktspredning i type medier eller når det gjelder pengene bransjen mottar fra staten?

– Maktspredning er å ha tilstrekkelig med medier til å kunne gi uttrykk for meninger, og til å få fram meningsytringer. Men hvor mange medier det skal være har jeg ikke noen oppfatning om i dag.

Momsutjamning

– Hvordan vil du bidra til å stimulere utviklingen av digitale medier?

– Det er kjempeviktig. Derfor er det viktig for oss nå å tenke på det i forhold til forskjellen i momsnivå for papiraviser og digitale medier. Den forskjellen må jamnes mer ut i tiden som kommer. Hvor fort det skal skje og på hvilken måte får vi komme tilbake til, sier Widvey.

I dag har som kjent aviser nullmoms, mens kjøpere av digitale medieprodukter får påplusset en moms på 25 prosent.