Mediefolk:

Lars Molteberg Glomnes (30)


er fra 11. mars fast ansatt som politisk journalist i samfunnsavdelingen i Aftenposten. Han har vært i vikariater som politisk journalist i VG i tre år, etter tidligere å ha vært i samfunnsavdelingen og på sporten i Dagbladet.