Mediefolk:

Aleksander Vallestad (28)


er tilsett i eit årsvikariat som musikkprodusent i NRK P1. Han har dei siste to åra arbeidd som reporter og programleiar i NRK Hordaland, og har mellom anna bakgrunn frå Røde Kors og som nynorskpraktikant ved NRK Nynorsk mediesenter.