Mediefolk:

Ellen Engelstad (28)

er ansatt som redaktør i Manifest Tidsskrift med kultur og vitenskap som hovedområde. Hun er utdannet litteraturviter, har jobbet i Dagens Næringsliv og Klassekampen og vært kulturredaktør i Universitas og det feministiske tidsskriftet Fett.