Mediefolk:

Jostein Olseng (36)


startet 1. januar i stillingen som faktasjef i tv-produksjonsselskapet Mastiff. Selskapet er en av de største tv-produsentene i Norge, og leverer programmer til alle de norske tv-husene. Olseng kommer fra stillingen som redaksjonssjef og produsent for Mastiff-produksjonen TV 2 hjelper deg.