Mediefolk:

Per Kjetil Jørgensen


har begynt som kommunikasjonsrådgiver i Merkur-programmet, som er Kommunal- og regionaldepartementets satsing på dagligvarebutikker i distriktene. Jørgensen har tidligere jobbet som journalist og nyhetsredaktør i Firda og har de siste årene vært medielærer ved Mo og Jølster videregående skole.