Mediefolk:

<p>Foto: Malin Nygård Solberg/NRK</p><p>&nbsp;</p>

Foto: Malin Nygård Solberg/NRK

 

Adrian Dahl Johansen (36)

blir ny redaksjonssjef i NRK Nordland. Han har jobbet i NRK siden 2004 som journalist, vaktsjef og sist prosjektleder for et felles nordnorsk graveprosjekt.

Johansen er opprinnelig fra Kvæfjord kommune i Sør-Troms, og har fungert i stillingen etter Eivind Undrum Jacobsen som rykket opp til distriktsredaktør.

Foto: Malin Nygård Solberg/NRK