Aniken Evensen (36)

Aniken Evensen (36)

er ansatt som digital rådgiver Oktan Øst. Aniken er digital nerd, bosatt i Larvik og har bakgrunn fra mediebransjen, sist Aftenposten og Egmont. Hun blir byråets spydspiss på digital markedsføring og en viktig ressurs både internt og for byråets kunder.

Publisert:
07/03/2017 - 14:54