Mediefolk:

Eva Aalberg Undheim (37)

er fra 1. september fast ansatt som journalist i Dag og Tid. Hun kom fra stillingen som EU-journalist i Nationen, der hun har jobbet siden 2011.

Undheim har tidligere hatt vikariater i Financial Mechanism Office i Brussel, i Nærings- og handelsdepartementet og som journalist i NRK Nettnyheter, i Bondebladet og i Dag og Tid.