Mediefolk:

Geir Willy Haugen
Geir Willy Haugen

Geir Willy Haugen (31)

har takket ja til stillingen som redaktør i Birkenesavisa, lokalavis for Birkenes kommune i Aust-Agder. Han tiltrer i begynnelsen av november. Haugen har mange års erfaring fra avisbransjen. Han har vært innom det meste, fra budtjeneste, via pakking til bachelorgrad i journalistikk fra Mediehøgsolen Gimlekollen (2011). De siste årene har han arbeidet som fast frilanser for Vennesla Tidende.

Birkenesavisa AS tror absolutt Geir Willy Haugen er rett person til å videreføre, og ikke minst videreutvikle Birkenesavisa.

– Vi har stor tro på at Haugen kan ta Birkenesavisa et steg videre og inn i den digitale hverdagen, uttaler et samlet styre.

Haugen overtar etter Bjørn Vidar Lie, som har hatt redaktørstillingen siden 2003.