Håvard Grønli (42)

Håvard Grønli (42)

går inn i en nyopprettet funksjon som reportasjeleder i redaksjonen for økonomi og politikk i NRK. Denne stillingen vil være delt 50/50 mellom reportasjeledelse og innholdsproduksjon, og vil foreløpig gjelde for en periode på seks måneder.

Grønli vil være konstituert som redaksjonssjef inntil nyansatte Marianne Johansen er på plass i løpet av senhøsten.

NRKs økonomi- og politikk-redaksjon har som mål å sette en tydelig dagsorden, og samtidig utvikle journalistikken i takt med publikums endrede vaner.

Publisert:
28/08/2017 - 09:56