Mediefolk:

<p>Johanna Magdalena Husebye har fått fast jobb i Dagen.&nbsp;</p>

Johanna Magdalena Husebye har fått fast jobb i Dagen. 

Johanna Magdalena Husebye (23)

har fått fast stilling som journalist ved Dagens kontor i Oslo når hun er ferdig med mastergrad sommeren 2019.

Husebye har bachelor i journalistikk fra Høgskulen i Volda og tar nå master i undersøkende journalistikk ved Universitetet i Bergen. Hun har erfaring fra Dagen, Bergens Tidende og NRK Hordaland som nett-, radio- og tv-journalist.