Mediefolk:

Lars Johnsen

er ny leder for redaksjonsklubben i Drammens Tidende. Han rykker opp fra rollen som sekretær.

Med seg i klubbstyret har han Ingvill Drægni, Thore Alnes, Jostein Nilsen og Ola Niemann.