Mediefolk:

Liz Buer (53)

har begynt i en 50-prosentstilling  i bladet Psykisk helse. Hun fortsetter å arbeide som frilanser for Dagens Næringsliv ved siden av.