Mediefolk:

Maria Knoph Vigsnæs

er fast ansatt i NRK Nyheter. Hun har de siste ni månedene jobbet i VG Helg. Tidligere har hun jobbet i Dagbladet og NRK Dagsrevyen. Hun har også vært innom reklamebransejn og jobbet i Brussel for EFTA i ett år. Vigsnæs er utdannet journalist ved Høgskolen i Volda