Mediefolk:

Marianne Johansen (38)

er ansatte som redaksjonssjef for økonomi og politikk i NRK.

Hun kommer fra stillingen som leder for samfunnsavdelingen i Dagens Næringsliv, og har tidligere jobbet som nyhetsleder og journalist på samfunnsavdelingen i VG. Før det var hun ansvarlig redaktør i Universitas. Som journalist og leder har Johansen jobbet med de store politiske sakene de siste årene, og hun har også jobbet i krysningspunktet næringsliv, økonomi og politikk.

NRKs økonomi- og politikk-redaksjon har som mål å sette en tydelig dagsorden, og samtidig utvikle journalistikken i takt med publikums endrede vaner.