Mette Heitmann Akerø

Mette Heitmann Akerø

sluttet i TV 2 etter 25 år, 1.februar i år. Siden april har hun hatt vikariat som kommunikasjonsrådgiver i Direktørens stab, Kommunikasjon, Oslo universitetssykehus. Nå er hun fast ansatt fra 1.11.2017.

Publisert:
23/10/2017 - 10:56